NTM to nazwa choroby, z jaką musi żyć wiele osób w Polsce. Może ono dotknąć przedstawicielek płci żeńskiej, jak i panów. Większy procent zachorowań stanowią jednak Polki. Zagrożenie chorobą zwiększa się przy tym w miarę upływu lat oraz wraz z ilością porodów.

Read More